Rianne van Mierlo

Gezinstherapeut

Behandeling en begeleiding voor gezinnen, ouders en kinderen.

‘Kinderen die aandacht vragen, zijn eigenlijk op zoek naar verbinding’ 

Elk kind is uniek.

Het gezin/systeem waarin een kind opgroeit, is ook uniek.

DE plek voor een kind om positieve ervaringen op te doen met mensen die ze vertrouwen. Vanuit die ervaringen leren kinderen, komen ze tot ontwikkeling en groei, en kan het kind zelfvertrouwen opbouwen. Vanuit de ervaringen binnen het gezin leren ze relaties aan te gaan met anderen, leren ze fouten te maken en hoe eigen emoties te reguleren.

Het gezin is ook een dynamische plek met verschillende individuen die allen op hun eigen manier groei processen doorlopen en met elkaar interacteren.

Ik geloof in de kracht van de interactie binnen een gezin, in deze unieke, zeer sterke verbinding tussen kinderen en hun ouders.

Binnen de interactie tussen ouder en kind schuilt veel kracht, waarin kinderen continu op zoek zijn naar verbinding. Vanuit deze wens tot verbinding ontstaan er interactiepatronen. Binnen de interactie worden door zowel ouders als kinderen succeservaringen opgedaan en verlies ervaringen beleefd, welke van invloed zijn op het vertrouwen of de kracht van de verbinding.

‘De kunst van opvoeden is om echt verbinding te maken met je kind. En dat kan alleen als je goed verbonden bent met jezelf’

Soms lukt het je als ouder(s) even niet om af te stemmen of in verbinding te blijven met jezelf en/of je kind. Dit is heel normaal, en zal voor iedere ouder herkenbaar zijn.

Extra moeilijk wordt het wanneer er nare gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, je een moeilijke fase in het leven doormaakt, er sprake is van onbegrip over (negatief) gedrag van je kind of wanneer je continu in negatieve interacties met elkaar belandt.

Stress, op welke manier dan ook, brengt je als ouder (tijdelijk) uit balans en heeft invloed op de interactie met onze kinderen, onze beschikbaarheid, begrip voor gedrag en vertrouwen.

Je merkt dat je kind niet goed in zijn vel zit en je maakt je zorgen, maar het ontbreekt aan begrip en vertrouwen om het positief te beïnvloeden.

Als Gezinstherapeut en Systeembehandelaar help ik jullie als gezin om weer in balans te komen. Terug naar rust, vertrouwen en stabiliteit. En ga ik met ouders en kinderen aan de slag om het begrip te vergroten en te werken aan veiligheid, herstel, groei en ontwikkeling.

Zodat je zoon of dochter weer lekkerder in zijn vel zit en jullie je kind (weer) begrijpen. En iedereen vanuit zijn eigen kracht, weer zichzelf kan zijn.